Food Industry Support platforma dla polskich producentów i przetwórców żywności oraz ich dostawców

Weidmüller

ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa, 225100940, biuro@weidmueller.com , https://www.weidmuller.pl/pl/

Weidmüller to wiodący międzynarodowy dostawca rozwiązań w dziedzinie automatyzacji produkcji, połączeń elektrycznych oraz przetwarzania energii, sygnałów i danych w otoczeniu przemysłowym. Jesteśmy firmą działającą od ponad 160 lat. Posiadamy własne ośrodki produkcyjne i przedstawicielstwa w 91 krajach. Wspólnie z klientami z branży spożywczej opracowujemy przyszłościowe rozwiązania, skupiając się na takich obszarach jak digitalizacja i komunikacja, optymalizacja architektury automatyzacji, elastyczność i dostępność linii, efektywność kosztowa i bezpieczeństwo produkcji oraz monitorowanie zużycia energii. Pomagamy wdrażać kompleksowe rozwiązania IIoT w duchu koncepcji Industry 4.0. Oferujemy między innymi pakiet rozwiązań do automatyzacji ze sterownikiem PLC u-control i rozbudowanym oprogramowaniem, systemem zdalnych I/O u-remote i usługę zdalnego dostępu U-link, system magistrali zasilającej do zdecentralizowanych rozwiązań automatyzacji FieldPower® oraz wysokiej klasy zasilacze PROtop.
AP_SFX_11_60_Cable_Tie Weidmüller_Food_Industry_Support
Nowoczesna produkcja tradycyjnego specjału_Weidmuller_food_industry_support

Skontaktuj się z dostawcą

Wszystko gotowe?