Food Industry Support platforma dla polskich producentów i przetwórców żywności oraz ich dostawców
Bezpieczeństwo żywności w odniesieniu do skażenia tlenkiem etylenu Food Industry Support

Bezpieczeństwo żywności i zarządzanie ryzykiem w odniesieniu do skażenia tlenkiem etylenu

  • 21 lipca 2021

Od wielu miesięcy, z różnych rynków europejskich, pojawiają się informację o wycofaniu produktów
spożywczych zawierających tlenek etylenu.
Tylko w ciągu ostatnich 6 miesięcy, ponad 500 produktów
spożywczych zostało wycofanych z rynku z powodu podwyższonego poziomu zanieczyszczenia EtO. Tlenek
etylenu i jego metabolit 2-chloroetanol są toksyczne. Ponadto tlenek etylenu został sklasyfikowany jako
rakotwórczy i genotoksyczny (1).

Czym jest tlenek etylenu?

W temperaturze pokojowej tlenek etylenu jest wysoce lotnym, bezbarwnym gazem o słodkim zapachu. Tlenek
etylenu jest również znany pod innymi nazwami, takimi jak oksiran, epoksyetan, oksacyklopropan, tlenek
dietylenu, EO oraz EtO. Wzór chemiczny tlenku etylenu to C2H4O .
Stosowanie EtO jest zabronione w UE, a najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości wynosi 0,02 – 0,1 mg/kg,
jak określono w rozporządzeniu (WE) nr 396/2005 (2).

Zastosowanie

Tlenek etylenu jest stosowany do dziś do redukcji drobnoustrojów w produktach spożywczych, które są wrażliwe
na ciepło (np. sezam, zioła i przyprawy) oraz dodatków, takich jak stabilizatory i wypełniacze.
Tlenek etylenu może zabijać komórki wegetatywne i zarodniki, takie jak Salmonella oraz Escherischia coli i jest
łagodniejszy dla produktów spożywczych niż inne metody redukcji zarazków, takie jak sterylizacja parowa.
W ten sposób może zapobiec wielu potencjalnie niepożądanym efektom, takim jak zmiany cech sensorycznych
produktu, utrata witamin, odbarwienie lub zwiększenie wilgotności.

Pespektywy

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 396/2005, najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości wynosi 0,02 – 0,1
mg/kg. Nasiona sezamu indyjskiego oraz inne produkty mogą trafić do UE przez Afrykę lub inne państwa trzecie. Ten
aspekt może zatem zmienić “kraj pochodzenia”.

Jeżeli w produkcie występuje wysoki poziom (całkowitego) EtO w produkcie, można założyć, że był on aktywnie
stosowany w celu redukcji zarazków. Jeśli poziom EtO jest “niski” (całkowitego) EtO, pierwotną przyczyną może
być również zakażenie krzyżowe, np. podczas przechowywania lub jeśli pojemniki były fumigowane.

Czy warto narażać firmę na straty finansowe wynikające z wycofania produktu z rynku?
Czy warto ryzykować zaufanie konsumentów do swoich produktów?
Czy warto ryzykować potencjalny kryzys wizerunkowy firmy?
Skutki mogą być nieodwracalne dla funkcjonowania firmy.

JARS S.A. Member of GBA Group opracował bezpłatny e-Przewodnik “BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W ODNIESIENIU DO SKAŻENIA TLENKIEM ETYLENU. TLENEK ETYLENU I 2-CHLOROETANOL – WYKRYWANIE POZOSTAŁOŚCI.”

Link do publikacji

Źródło:
(1) echa.europa.eu/de/information-on-chemicals
(2) eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005R0396&qid=1622627048554&from=D