Food Industry Support platforma dla polskich producentów i przetwórców żywności oraz ich dostawców
Czy amoniakalna instalacja chłodnicza sprawdzi się w każdym zakłądzie_food_industry_support blog

Czy amoniakalna instalacja chłodnicza sprawdzi się w każdym zakładzie?

  • 25 października 2020

Dla jednego z zakładów mięsnych w województwie świętokrzyskim firma FRIZO zaprojektowała i zrealizowała nowoczesną, amoniakalną instalację chłodniczą oraz instalację wentylacji sanitarnej i przewietrzania pomieszczeń zakładu po myciu.

Instalacja chłodnicza składa się z maszynowni chłodniczej, wymiennikowni, kolektorów amoniakalnych, rozdzielni amoniaku oraz rurociągów glikolowych i wody lodowej. Maszynownia chłodnicza o wydajności 2MW zasila 50 parowników oraz wytwarza wodę lodową na potrzeby wentylacji. 15 central oraz 20 km kanałów wentylacyjnych zostało zbudowanych ze stali kwasoodpornej 316 o najwyższym standardzie higienicznym. Centrale posiadają najwyższą klasę czystości – C5i.

Dlaczego amoniak?

Amoniak to naturalny czynnik chłodniczy o zerowym potencjale ODP (Ozone Depletion Potential) i GWP (Global Warming Potential), dzięki czemu uznawany jest za najbardziej przyjazny środowisku.. Nie ma szkodliwego wpływu na warstwę ozonową ani nie przyczynia się do globalnego ocieplenia. Przede wszystkim z tego powodu stosowanie syntetycznych czynników powszechnie nazywanych „freonami” jest stopniowo ograniczane. Amoniak stosowany jest w dużych i średnich instalacjach chłodniczych, natomiast w małych instalacjach „freony” są z powodzeniem wypierane przez inny naturalny czynnik chłodniczy: CO2 (R744).

Amoniak jest bardzo wydajnym energetycznie czynnikiem chłodniczym. Oznacza to, że do wytworzenia takiej samej ilości chłodu amoniakalna instalacja chłodnicza potrzebuje znacznie mniej (średnio 25%) energii elektrycznej niż „freonowa”.

Amoniakalne sprężarki i instalacje chłodnicze są dużo bardziej trwałe niż „freonowe”. Wskaźnik MTBF (Mean Time Between Failure) dla chłodniczych instalacji amoniakalnych mieści się w zakresie od 50 tys. do 80 tys. godzin, dla „freonów” oraz instalacji z czynnikiem CO2 wynosi on od 15 tys. do 40 tys h.

Wykonanie amoniakalnej instalacji jest droższe niż „freonowej”, natomiast mniejsze zużycie energii elektrycznej oraz znacznie dłuższa żywotność systemu sprawiają, że koszty inwestycji szybko się zwracają i dlatego to właśnie amoniak jest powszechnie stosowanym czynnikiem chłodniczym, szczególnie w dużych instalacjach (powyżej 500 kW).

Gdzie stosowane są instalacje amoniakalne?

Możemy zastosować amoniak w każdej instalacji chłodniczej produkującej chłód od +10°C do -45°C. Bardzo wysokie standardy bezpieczeństwa dla amoniakalnych instalacji chłodniczych, rosnące koszty energii elektrycznej oraz ograniczenia związane ze stosowaniem „freonów” sprawiły, że amoniak jako czynnik chłodniczy jest coraz powszechniej wykorzystywany.
W ostatnim czasie coraz większym zainteresowaniem na rynku cieszą się amoniakalne pompy ciepła, których sprawność jest znacznie wyższa od ich „freonowych” odpowiedników.

Bezpieczeństwo instalacji amoniakalnych

Opary amoniaku są szkodliwe dla ludzi, jednak odpowiednio zaprojektowane, wykonane i monitorowane instalacje amoniakalne uważane są za całkowicie bezpieczne. Warto, aby instalacja amoniakalna być wyposażona w system detektorów, umożliwiających ciągłą kontrolę stężenia amoniaku w powietrzu i sygnalizującą każde przekroczenie ustalonej wartości. Dzięki temu dana instalacja dopuszczona jest do eksploatacji bez stałej obsługi. W ostatnim czasie pojawiły się systemy o znacznie zmniejszonej ilości amoniaku w układzie chłodniczym. Zawartość amoniaku w takich instalacjach jest nawet 10-krotnie niższa niż w instalacjach starego typu.