Food Industry Support platforma dla polskich producentów i przetwórców żywności oraz ich dostawców
Firma Jamar wdrożyła mobilny system zarządzania utrzymaniem ruchu w produkcji EAM 4FACTORY_food_industry_support

Firma Jamar wdrożyła mobilny system zarządzania utrzymaniem ruchu w produkcji EAM 4FACTORY

  • 1 lutego 2021

Firma Jamar powstała w 1994 roku. Jest dynamicznie rozwijającą się spółką, której wyroby znane są w kraju i za granicą. Oferta przedsiębiorstwa obejmuje szeroki asortyment produktów spożywczych. Wśród najważniejszych można wyróżnić: warzywa konserwowe, koncentraty, octy, przyprawy, dodatki obiadowe, sosy, soki, syropy i przetwory owocowe.

„Bardzo ważne było dla nas wsparcie ze strony dostawcy oprogramowania, firmy DSR S.A. Mogę potwierdzić, że taką pomoc otrzymaliśmy na każdym etapie wdrożenia systemu EAM 4FACTORY. Z firmą DSR współpracowaliśmy już przy wdrożeniu systemu QAD. Dzięki temu szybko udało się znaleźć wspólny język.” – mówi Anna Hyra, Lider wdrożenia systemu EAM 4FACTORY w Jamar

Wdrożenie każdego rozwiązania informatycznego bez dokładnego określenia oczekiwań i celów można porównać do podejmowania mało precyzyjnych postanowień. Zanim firma Jamar podjęła decyzję o implementacji zaawansowanego narzędzia do zarządzania majątkiem firmy klasy EAM 4FACTORY (Enterprise Asset Management), postanowiła w pierwszej fazie wyznaczyć sobie realne cele i opracować szczegółowy harmonogram kolejnych działań wdrożeniowych wraz z dostawcą oprogramowania – firmą DSR S.A.

System EAM 4FACTORY z założenia miał gwarantować dostęp do wszystkich informacji na temat obecnego stanu parku maszynowego. Ponadto, oprogramowanie miało umożliwić prosty dostęp do zgłoszeń wszystkich zdarzeń występujących w obszarze całej organizacji firmy Jamar. Dotyczy to zarówno maszyn i urządzeń na halach produkcyjnych, jak i pozostałej infrastruktury zakładu, w skład której wchodzą: pojazdy mechaniczne, obiekty oraz inne wyposażenie.

„Dodatkowo zakładaliśmy, że jako kierownik będę otrzymywał lepszą informację o aktualnej sytuacji na liniach produkcyjnych, co umożliwi mi sprawniejsze rozdzielanie zadań odpowiednim technikom z mojego działu. Chcieliśmy za wszelką cenę poprawić dotychczasowy przepływ informacji, szczególnie między działem produkcji a działem technicznym. Głównym celem było wyeliminowanie zgłoszeń telefonicznych oraz tych ustnie przekazywanych mechanikom przez operatorów na halach produkcyjnych.” – uzupełnia Sylwester Szafer Kierownik ds. technicznych i inwestycji w Jamar.

Portal-operacyjno-administracyjny

„W przedsiębiorstwie Jamar niezbędne było również wdrożenie rozwiązania, które umożliwiło połączenie wszystkich informacji spływających ze zdarzeń zarejestrowanych na terminalach przez operatorów produkcyjnych oraz mechaników w aplikacji mobilnej w jedną całość. Pozwoliło to na posiadanie przez cały dział techniczny jednolitej bazy danych i interfejsu, który daje możliwość zarządzania bieżącymi i planowanymi zadaniami. To właśnie wersja przeglądarkowa jest trzecim narzędziem systemu EAM 4FACTORY. Jest to najbardziej rozszerzona wersja, wyposażona w poszczególne moduły: zdefiniowaną bazę zasobów, zarejestrowane zgłoszenia, realizowane przez mechaników zlecenia, moduł przeglądowy oraz moduł raportowy.
Ostatni z wymienionych pozwala na bieżące weryfikowanie kosztów utrzymania maszyn oraz jakości pracy wykonywanej przez mechaników. Z pełnego dostępu do tych informacji korzysta obecnie w Jamar siedmiu użytkowników z działu utrzymania ruchu. Ostatecznie wśród wielu korzyści jakie udało się wspólnymi siłami uzyskać poza najważniejszą jaką jest zmiana podejścia i organizacji pracy służb utrzymania ruchu w Jamar należy przede wszystkim wymienić uporządkowaną ewidencję maszyn, narzędzi i innych zasobów produkcyjnych liczącą obecnie 2400 pozycji. Baza zdarzeń rejestrowanych w EAM 4FACTORY liczy sobie od początku wdrożenia prawie 25000 zgłoszeń nie tylko w zakresie awarii, ale również przezbrojeń, regulacji, rozruchów, remontów czy też zauważonych anomalii lub sugestii pracowników. Natomiast zleceń prewencyjnych wraz z listami kontrolnymi czynności do wykonania zostało zrealizowanych 20000.”
– podsumowuje Marek Lebiocki Senior Consultant w firmie DSR, Product Owner EAM 4FACTORY.

Pozostałe, ale również istotne korzyści z wdrożenia i użytkowania EAM 4FACTORY to:
– pełna identyfikacja prac działu utrzymania ruchu;
– łatwiejsza kontrola i obsługa prac prewencyjnych;
– lepsza wydajność i skuteczność zarządzania zasobami produkcyjnymi;
– zwiększenie produktywności maszyn i urządzeń;
– obniżenie kosztów kapitałowych i operacyjnych;
– możliwość pracy z dowolnego miejsca za pomocą aplikacji mobilnej;
– łatwe planowanie przeglądów i konserwacji;
– wbudowane raporty do analizy danych;
– dostęp do odpowiednich dodatkowych usług;
– eksperckie wsparcie przy wdrożeniu i eksploatacji systemu;
– intuicyjny i prosty w obsłudze interfejs użytkownika;
– cykliczna aktualizacja oprogramowania oraz łatwe i szybkie wdrożenie.

Źródło: DSR SA

Przejdź do zakładki dostawcy na platformie Food Industry Support i skorzystaj z bezpłatnych konsultacji: TUTAJ