Food Industry Support platforma dla polskich producentów i przetwórców żywności oraz ich dostawców

Gdzie i jak usprawnić procesy? Identyfikacja potencjałów optymalizacyjnych dzięki rozwiązaniom IT.

  • 12 października 2020

Jeszcze kilka miesięcy temu funkcjonowaliśmy w innej rzeczywistości gospodarczej. Czynnik epidemiologiczny nie istniał i mało kto zakładał jego wystąpienie. Dzisiaj determinuje wszelkie decyzje biznesowe i jest katalizatorem zmian, który pod pojęciem cyfryzacji ma za zadanie zoptymalizować procesy zachodzące w m.in. przedsiębiorstwach produkcyjnych sektora spożywczego. Które zatem obszary prowadzenia działalności mają naturalny potencjał optymalizacyjny?

Jest wiele obszarów, które mogą być zoptymalizowane przy niewielkim nakładzie środków. Cyfryzacja stwarza bowiem przemysłowi przetwórstwa nowe możliwości racjonalizacji procesów, oszczędności materiałów i tym samym obniżki kosztów. Oszczędzić można do 5% kosztów materiałowych w obszarze zaopatrzenia, w produkcji jest to między 1 a 4% a w przypadku kosztów transportowych realistyczne wydaje się nawet do 15% kosztów.

Gdzie i jak usprawnić procesy? – Identyfikacja potencjałów optymalizacyjnych dzięki rozwiązaniom IT.

Lepsze receptury dają nawet 5% oszczędności materiałowej.

Zakłady produkcji spożywczej mogą dobrze wykorzystać taki potencjał optymalizacyjny. W żadnej innej branży nie ma tak niskich marż wobec tak dużej siły sektora dystrybucji. Presja cenowa powstaje przede wszystkim na skutek wysokich kosztów materiałowych. Około 60% kosztów sprzedaży w przemyśle spożywczym to koszty materiałowe – a więc wyraźnie więcej niż w większości innych gałęziach przemysłu. Co więc można zrobić?

Sposobem na wyższą marżę jest optymalizacja receptur. Specjalistyczne oprogramowanie, jakim jest przykładowo moduł Optymalizacja Receptur CSB, w sposób automatyczny realizuje to zadanie. Z uwzględnieniem restrykcji chemicznych i technologicznych wyliczają korzystne kosztowo składniki receptur przy założeniu utrzymania wysokiej jakości produktu. Tak można wyraźnie obniżyć koszty materiałowe i dla każdego produktu zwiększyć marżę. W zależności od receptury wyjściowej można oszczędzić w jednym z pierwszych kroków optymalizacyjnych ponad 5% zasobów materiałowych. Z reguły kolejne oszczędności sięgają 1-4%. Żeby odpowiednio reagować na silnie zróżnicowane ceny surowca, CSB-System oferuje różne receptury, przez co przedsiębiorstwa użytkujące System, zachowują swoją elastyczność w całym procesie produkcyjnym.

W obszarze zaopatrzenia tkwi już pierwszy zysk.

Optymalizacja receptury jest tylko małą częścią potencjału optymalizacyjnego. Wymierny efekt daje dopiero połączenie wszystkich obszarów przedsiębiorstwa w systemie ERP. Dzieje się to już podczas zakupu surowców. Za późno jest na optymalizację, kiedy wszystkie surowce są na stanie w magazynie. Optymalizację należy zacząć wcześniej, w najlepszym razie przy planowaniu zaopatrzenia. Każdy handlowiec wie, że pierwszy zysk można osiągnąć już w zaopatrzeniu. Dlatego w module Optymalizacji Zaopatrzenia do zastosowania w przemyśle spożywczym, CSB oferuje kompleksowe rozwiązanie, za pomocą którego można klientom i  wydziałowi produkcji zagwarantować jakość, a sam proces zaopatrzenia będzie realizowany szybko, prosto i z najlepszymi cenowo opcjami. Ta wspierana systemem IT optymalizacja zaopatrzenia pomaga optymalizować ceny zakupu, osiągnąć wymaganą jakość i sprostać wymaganiom klientów. Dzięki kompleksowej integracji modułu Optymalizacji Zaopatrzenia CSB, można wyeliminować wewnętrzne interfejsy. To powoduje większą elastyczność i mniejsze nakłady w dziale IT. Optymalizacja zaopatrzenia CSB w połączeniu z optymalizacją receptur i produkcji pozwala oszczędzić koszty przy zakupie materiałów w granicach 1-5%.

Wspierane systemem IT planowanie produkcji jest dokładniejsze niż intuicja.

Jedną z  najważniejszych obszarów dla działań w  kierunku optymalizacji i  cyfryzacji jest produkcja. Optymalna praca jest możliwa wtedy, gdy można wycenić tzw. wąskie gardła oraz zasoby. To jest bardzo wymagające i obszerne zadanie dla optymalizacji. Ciągle wiele zakładów pozostawia intuicji pracowników produkcji decyzje operacyjne i planowanie. Albo pozwala się na zainstalowanie rozwiązań dodatkowych/wyspowych, które często z problemami komunikują się z systemem ERP. A przecież zintegrowane planowanie i sterowanie produkcją przynosi wiele korzyści w  zakresie dokładności i  wydajności kosztowej. Ten kto wie, jaka jest wydajność pracujących urządzeń produkcyjnych i pakujących oraz czy dostarczają oczekiwanej jakości, może definiować potencjał optymalizacyjny i  racjonalizacyjny.

Planowanie produkcji w  CSB-System umożliwia użytkownikom długo-, średnio-, i krótko-terminowe scenariusze planowania. Tym samym można optymalnie planować, organizować i sterować wszystkimi zasobami produkcyjnymi, na które składają się człowiek, maszyna i materiał, także w skomplikowanych uwarunkowaniach, które powstają na skutek procedur zamówieniowych i ogromnej różnorodności indeksów towarowych. Planowanie produkcji całościowo uwzględnia zadaną jakość, optymalne wykorzystanie maszyn, szybkość procesów przy założeniu niższych kosztów.

Rozwijać cyfryzację przy wsparciu istniejących technologii.

Oszczędności można dobrze zainwestować także w dalszą optymalizację. Potencjał jest ogromny i wystarczy go aż nadto dla własnego zakładu. Dzięki dostępnym rozwiązaniom można zapanować nad wieloma kosztami. Rozwiązania cyfrowe dla kompleksowej optymalizacji są dostępne, przetestowane, sprawdzone i znane od wielu lat. A jeśli jeszcze do tego zatrudnia się pracowników, którzy stosują te rozwiązania, a także dysponuje się danymi bazowymi i procesowymi, to nic nie stanie na przeszkodzie efektywnej optymalizacji.

Autor: Adrian Bogacz, CSB-System Polska Sp. z o.o.

Przejdź do zakładki dostawcy na platformie Food Industry Support i skorzystaj z bezpłatnych konsultacji: TUTAJ