Innowacje ograniczające zużycie wody

W czasach pogłębiającego się globalnego zjawiska suszy, które przez większą część roku występuje także w Polsce, producenci z branży spożywczej są coraz częściej zobligowani do wdrażania rozwiązań polegających na przeciwdziałaniu negatywnym skutkom tego zjawiska.

Fakty są takie, że zużycie wody maleje, a na rynku nie brakuje innowacyjnych technologii, dzięki którym produkcja staje się bardziej przyjazna środowisku. Do wyboru są między innymi nowoczesne czujniki zmniejszające zużycie i marnotrawstwo wody, energii czy środków chemicznych.

Z najnowszych krajowych danych Głównego Urzędu Statystycznego, opublikowanych pod koniec 2019 roku, wynika że 72% zużycia wody w Polsce przypada na przemysł, który rocznie wykorzystuje niespełna 7 miliardów metrów sześciennych tej życiodajnej cieczy. Blisko 90% zużycia wody z przemysłowego wskaźnika przypada na wytwarzanie i zaopatrywanie w gorącą wodę, parę wodną, gaz i energię elektryczną. Z zestawienia opracowanego przez analityków GUS wynika, że 18% zużycia wody dotyczy eksploatacji sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, w tym 13 proc. wody jest zużywana na potrzeby gospodarstw domowych. Natomiast 10 proc. zużycia przypada na rolnictwo.

Według opracowań Eurostatu – Polska to wiodący producent żywności w Europie, zatrudniający w tej gałęzi gospodarki na stałe około 380 tysięcy osób. W całym sektorze spożywczym na Starym Kontynencie udział rodzimych wytwórców stanowi 9%. To około 16% całkowitej produkcji sprzedanej polskiego przemysłu. Jednocześnie raport Banku Danych Lokalnych GUS wskazuje na spadek zużycia wody w Polsce na przestrzeni ostatnich lat. W 2018 roku wynosił on o około 1/10 mniej niż w rekordowym pod tym względem 2006 roku. Jednym z wiodących czynników jest zastosowanie przyjaznych i oszczędnych technologii w krajowych przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego.

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć więcej treści

Treść dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Załóż darmowe konto i korzystaj w wszystkim treści i możliwości na portalu!