Food Industry Support platforma dla polskich producentów i przetwórców żywności oraz ich dostawców
zawory elektromagnetyczne MAC VALVES główna grafika_food_industry_support

Innowacyjne bloki zaworowe do sterowania kranami nalewającymi

  • 4 stycznia 2021

Technologia zapewniająca precyzyjny i powtarzalny nalew produktu. Istotną rolę w tym procesie biorą zawory elektromagnetyczne, które odpowiadają za sterowanie kranami nalewającymi tzw. nalewakami a ich zastosowanie pozwoli na zmniejszenie średniego poziom przelania.

Proces nalewu produktu jest częścią procesu technologicznego, a jego koszt jest dokładnie zdefiniowany i nie może odbiegać od założonych parametrów. Odstępstwa od tych założeń powodują dodatkowe niedopuszczalne koszty. Dlatego też zastosowanie zaworów elektromagnetycznych firmy MAC VALVES Inc. na sterowaniu nalewakami pozwoli na ich uniknięcie oraz bardzo szybką, powtarzalną i niezawodną pracę układu nalewania tak aby proces technologiczny odbywał się zgodnie z założeniami. Zawory elektromagnetyczne firmy MAC VALVES Inc. przez zbalansowaną budowę powodują, że różnica między maksymalnym i minimalnym poziomem nalewu jest niewielka w stosunku do rozwiązań z zastosowaniem zaworów elektromagnetycznych innych producentów.

Dokładność nalewania

Dokładność nalewania bloki zaworowe MAC VALVES

Przykładowe dane z pomiaru nalewu

Przykładowe dane z pomiaru nalewu bloki zaworowe MAC VALVES

Średni poziom przelania dla jednej sztuki produktu to w przypadku OEM 2,5 a w przypadku MAC Valves 0,25 jednostki.

Czynniki wpływające na poprawność działania w aplikacji rozlewu

Czynniki wpływające na poprawność działania w aplikacji rozlewu:
– zbalansowana budowa,
– niewrażliwość na zmiany ciśnienia,
– powtarzalność cykli,
– stała siła przesterowania,
– większy przepływ
– większa odporność na zanieczyszczenia,

szybkość działania

– szybkość działania,
– krótki skok,
– mocna cewka,
– mocna sprężyna.

Praktyczne korzyści:
– oszczędność nalewanego produktu,
– niskie koszty obsługi eksploatacyjnej (długa żywotność),
– zmniejszenie kosztów magazynowania części zamiennych (ten sam typ zaworów dla większości nalewaczek),
– brak kosztów wdrożenia (100% kompatybilność),
– poprawa parametrów pracy i ergonomii użytkowania.

zawory elektromagnetyczne MAC VALVES grafika końcowa_food_industry_support

Opracowal: Tomasz Szlefarski i Michał Król, PTH Pneumatic Complex Osojca J i P Sp. Jawna

Przejdź do zakładki dostawcy na platformie Food Industry Support i skorzystaj z bezpłatnych konsultacji: TUTAJ