Food Industry Support platforma dla polskich producentów i przetwórców żywności oraz ich dostawców
food-industry-support wsparcie procesó produkcyjnych w branży spożywczej

Jakie korzyści z gospodarki obiegu zamkniętego czerpią firmy z branży spożywczej?

  • 23 lutego 2021

Jak możesz zachęcić swoją firmę do zmniejszenia ilości odpadów i ochrony środowiska przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów i zwiększeniu zadowolenia klienta? Brzmi jak bajka, ale niewątpliwie jest to możliwe dzięki przejściu na system gospodarki zamkniętej.

Gospodarka o obiegu zamkniętym to system, który dąży do eliminacji odpadów i ciągłego korzystania z zasobów. W przeciwieństwie do tradycyjnej gospodarki liniowej, w której wytwarzamy, zużywamy i wyrzucamy towary, w obiegu zamkniętym najważniejsze jest stworzenie koła, w którym minimalizujemy ilość odpadów i zanieczyszczeń przez jak najdłuższe użytkowanie produktów i materiałów oraz znajdowanie sposobów na tworzenie nowych zasobów z tego, czego się pozbywamy.

Klienci w dzisiejszym świecie mają większą świadomość swojego wpływu na środowisko. Firmom coraz trudniej jest zyskać dostęp do surowców. Dzięki gospodarce o obiegu zamkniętym wydobywamy z produktów maksymalną wartość, gdy są jeszcze w użyciu, a na koniec danego okresu użytkowania odzyskujemy i odnawiamy produkty i materiały. Oczywiście, taka zmiana jest możliwa dzięki zastosowaniu odpowiednich narzędzi informatycznych, takich jak nowoczesne, szyte na miarę systemy ERP.

Gospodarka o obiegu zamkniętym kładzie duży nacisk na usługi, konserwację i renowację zasobów. Ponieważ jednak zasoby coraz bardziej się kurczą, producenci i dystrybutorzy w gospodarce o obiegu zamkniętym wprowadzają dodatkowe usługi stanowiące wartość dodaną.

Gospodarka o obiegu zamkniętym w sektorze żywności i napojów

Jeśli pracujesz w branży żywności i napojów, na pewno masz świadomość szybko zmieniających się trendów. Upodobania i zachowania klientów dynamicznie się zmieniają. Na globalne łańcuchy dostaw wpływają zmiany w rolnictwie, np. coraz mniej żyzne gleby, podczas gdy coraz liczniejsza populacja i wymogi regulacyjne zmuszają do wprowadzania zmian w sposobie prowadzenia działalności.

Stosowanie się do zasad rządzących gospodarką o obiegu zamkniętym oznacza, że trzeba przestać marnować żywność, a tym samym chronić wartość zasobów, takich jak surowce, woda czy energia, które są wykorzystywane do jej produkcji.

Można to osiągnąć przez:

Tworzenie lepszych procesów produkcyjnych

Pomyśl, jak można ograniczyć marnotrawienie żywności oraz zoptymalizować procesy produkcyjne przez stosowanie lepszej technologii i zapewnianie szkoleń pracownikom. Możesz także wziąć pod uwagę innowację, kierowanie strat żywności z powrotem na linię produkcyjną lub tworzenie nowych produktów z resztek produktów ubocznych i składników.

Redystrybucja żywności, która nie nadaje się do sprzedaży

W łańcuchu dostaw straty żywności wydają się nieuniknione, ponieważ produkty spożywcze i opakowania można łatwo uszkodzić podczas transportu drogą lądową lub morską oraz przy przekraczaniu granic. Większość z nich nadal jednak nadaje się do spożycia, choć niekoniecznie do sprzedaży. Powinniśmy postarać się znaleźć dla nich alternatywne kanały, np. partnerów lub rynki, którym można je bezpłatnie przekazać, aby przekierować do nich tę nadwyżkę pożywienia.

Wykorzystywanie produktów ubocznych jako karmy dla zwierząt, nawozu i źródła energii

Jeśli nie możesz przekazać nadwyżki pożywienia ludziom lub masz nadwyżkę, która nie jest odpowiednia do spożycia przez człowieka, dobrą alternatywą jest karma dla zwierząt, ponieważ w ten sposób produkt ponownie trafi do łańcucha żywności. Możesz także przerobić odpady spożywcze na nawóz i energię.
Używanie ekologicznych opakowań

Używaj bezpiecznych dla środowiska opakowań – weź pod uwagę np. ekologiczne tworzywa sztuczne z recyklingu lub opakowania transportowe i produktu nadające się do ponownego wykorzystania.

Przypuszczalnie Twoja działalność dopiero zapoznaje się z tym, co ma do zaoferowania gospodarka o obiegu zamkniętym. Zastanów się, jakie szanse biznesowe otwierają się dla Ciebie, gdy zrobisz coś dla świata. Obecnie technologia informatyczna, przede wszystkim optymalnie dobrane do potrzeb firmy systemy ERP są w stanie pomóc Ci zmienić Twój model biznesowy. W sytuacji dynamicznie zmieniającej się sytuacji gospodarczej warto postawić na trendy, dzięki którym jesteś w stanie osiągnąć duże oszczędności, zapewnić swojej firmie zrównoważony rozwój i długofalową przewagę konkurencyjną.

Przejdź do zakładki dostawcy na platformie Food Industry Support i skorzystaj z bezpłatnych konsultacji: TUTAJ