Food Industry Support platforma dla polskich producentów i przetwórców żywności oraz ich dostawców
Nadruk i weryfikacja kodów loteryjnych

Nadruk i weryfikacja kodów loteryjnych

  • 22 maja 2020

Rozpoznawalna marka i estetyczne, przyciągające uwagę opakowanie to dziś za mało, aby osiągnąć zadowalający poziom sprzedaży. Współczesny konsument potrzebuje czegoś więcej, żeby podjąć decyzję zakupową zgodną z oczekiwaniami producenta. Na proces decyzyjny konsumenta można wpływać nowoczesnymi zabiegami marketingowymi opierającymi się na budowaniu wzajemnych relacji wspierających obustronną aktywność. Oprócz tradycyjnych kampanii reklamowych promujących unikatowe cechy produktu, skutecznym ruchem może okazać się organizacja loterii, konkursów, czy rozbudowanych programów lojalnościowych z szansą otrzymania atrakcyjnych nagród.

Stworzenie niezawodnego systemu odpowiedzialnego za nanoszenie i weryfikację kodów.

Producent wykreował potrzebę stworzenia niezawodnego systemu odpowiedzialnego za nanoszenie i weryfikację kodów loteryjnych kluczowych przy organizacji konkursów skierowanych do swoich potencjalnych klientów. Klient, działający w branży mleczarskiej założył wzrost świadomości marki, promocję kluczowych produktów oraz zwiększenie sprzedaży poprzez zorganizowanie loterii z nagrodami. Zgodnie z pierwotnymi założeniami każdy produkt miał być oznakowany unikalnym kodem, który uprawniałby konsumenta do otrzymania nagród w postaci maskotek charakterystycznych dla promowanej marki.

Do realizacji projektu klient przeznaczył dwie linie produkcyjne, a firmie Hitmark powierzył zadanie dostarczenia i zaimplementowania urządzeń znakujących oraz systemu wizyjnego, którego zadaniem miało być czytanie unikatowych kodów i weryfikacja ich poprawności i czytelności. Podstawowym problemem była zakładana wydajność całej linii produkcyjnej czyli około 30 000 produktów na godzinę.

Do przeprowadzenia całości projektu Hitmark wyznaczył zespół składający się z doświadczonego przedstawiciela handlowego, odpowiadającego za stronę finansową i komunikację z klientem oraz dwóch inżynierów, których zadaniem było zamówienie i zebranie niezbędnych komponentów oraz połączenie wszystkich elementów w odpowiednio szybko działający system. Propozycja przygotowana dla klienta zakładała, że na każdej z dwóch linii zainstalowana zostanie atramentowa drukarka przemysłowa małych znaków Hitachi model UX-D161W oraz kolorowa kamera Omron FH-S.C. z obiektywem 3Z4S-LE SV-1214V zamknięta w obudowie o klasie szczelności IP65. Aplikacja wymagała nanoszenia kodów składających się z 10 znaków alfanumerycznych na bok kubeczków z produktem, poruszających się z prędkością ok. 100 metrów na minutę (ok. 30 000 sztuk na godzinę). Tak szybkie nanoszenie nadruków oraz ich weryfikacji pozwalała klientowi zachować zakładaną wydajność i zapewnić realizację zamówień bez angażowania w projekt dodatkowych linii produkcyjnych.

Bieżące pobieranie nadruków przez drukarkę przemysłową.

Dodatkowym wymogiem projektu było bieżące pobieranie nadruków przez drukarkę przemysłową z wcześniej przygotowanego pliku umieszczonego na wewnętrznym serwerze klienta. Nadruki zmienne nanoszone przez urządzenie znakujące musiały być stale kontrolowane przez specjalnie przygotowany dla tego rozwiązania system OCR (ang. Optical Character Recognition). Wymaganym efektem końcowym projektu jest nadruk i jego analiza w odpowiednim czasie, który wynosi 10-15 msek/szt. przy ogólnej efektywności całego systemu OCR na poziomie 99,9proc. Brak nadruku lub jego nieczytelne naniesienie skutkować miało usunięciem produktu z partii przeznaczonej na rynek. To ostatnie zadanie zrealizowano wspólnie ze służbami technicznymi klienta. Kiedy system weryfikujący nadruki informował o błędzie, przygotowany przez inżynierów klienta wyrzutnik miał usuwać wadliwy produkt z ciągu produkcyjnego.

Klientowi zaproponowano i zainstalowano innowacyjne rozwiązanie, które generuje alfanumeryczne kody nanoszone na produkt z dużą prędkością. Kody zostają poddane procesowi szczegółowej weryfikacji opisanej powyżej. Należy przy tym zaznaczyć, że sprawdzana jest nie tylko jego obecność, ale też poprawność i czytelność kodów. Produkty niewłaściwie lub nieczytelnie oznakowane są odrzucane z linii produkcyjnej, a odpowiadające im kody loteryjne zostają odpowiednio oznaczone w bibliotece nadruków. W rezultacie klient otrzymuje prawidłowo oznakowane produkty, których kody są w 100 proc. czytelne i unikatowe. Dodatkowo posiada pewną, zweryfikowaną bibliotekę wydrukowanych i tym samym wykorzystanych kodów, z których zostały wyłonione wygrywające kody.

Wdrożenie całego systemu trwało około miesiąca przy czym najbardziej pracochłonnym zadaniem okazało się stworzenie oprogramowania łączącego poszczególne elementy w spójnie działającą całość. Dzięki implementacji systemu klient przeprowadził zakładaną kampanię promocyjną, która zwiększyła rozpoznawalność marki i kluczowych produktów. Główne powody zadowolenia klienta to szybkość realizacji całego projektu i jego końcowa efektywność przy poniesieniu niewielkich nakładów finansowych.