Food Industry Support platforma dla polskich producentów i przetwórców żywności oraz ich dostawców
Potencjał rozwojowy hodowli owadów jadalnych_Food_industry_support

Potencjał rozwojowy hodowli owadów jadalnych

  • 29 sierpnia 2022

Hodowla owadów jadalnych ma duży potencjał rozwojowy. Wg raportu ONZ konsumpcja owadów może być pomocna w walce z głodem na świecie. Jest ważnym elementem uzupełniania niedoborów białka paszowego na obszarach o niskim areale upraw roślin wysokobiałkowych. Owady mogą zapewnić zrównoważoną i przyjazną dla środowiska produkcję żywności dla ludzi oraz pasz dla zwierząt.

Wg badania IPIFF (International Platform for Insects as Food and Feed – Międzynarodowej Platformy Owadów Żywności i Pasz) prognozuje się dla branży „owadziej” duży wzrost produkcji w kilku latach. Jest to nawet do 1,2mln ton w 2025 roku i 3 mln ton do 2030. Wskazuje się też na wykorzystanie 10% produkcji do celów spożywczych. Pozostała część przeznaczona będzie na cele paszowe dla różnych gatunków zwierząt w tym akwakultury, zwierząt ozdobnych, towarzyszących oraz gospodarskich.

W dziedzinie żywienia ludzi eksperci EFSA wyrazili pozytywną opinię dla stosowania owadów jako żywności, stwierdzając że jest bezpieczna w proponowanych stosowaniach w herbatnikach, przekąskach, batonach i makaronach. Wcześniej Komisja Europejska zatwierdziła wykorzystanie Mącznika Młynarka jako nowej żywności, nadając impuls do produkcji, konsumpcji i ogólnemu rozwojowi branży.

W krajach zachodnich konieczne będzie usuniecie barier kulturowych, psychologicznych i regulacyjnych by sektor mógł się rozwinąć. Ze względu na cykl rozwojowy, łatwość hodowli i przede wszystkim wartości odżywcze produktów końcowych za jednego z najbardziej atrakcyjnych owadów w hodowli wielkoskalowej jest Mącznik Młynarek.

Jedną z największych zalet owadów a co za tym idzie, po przetworzeniu produkcji białka i tłuszczu owadziego jest możliwość wdrożenia tzw. obiegu zamkniętego w gospodarce rolno-przemysłowej. Ponieważ składniki odżywcze ciągle obecne w produkcie ubocznym, które zostałby utracone, mogą zostać ponownie wprowadzone do łańcucha żywnościowego jako surowce wtórne w postaci paszy dla owadów.

Profil aminokwasów owadów odpowiada potrzebom żywieniowym ryb, drobiu, świń i zwierząt towarzyszących. Obecność niezbędnych nienasyconych kwasów linolowych(omega-6) i α-linolenowych (omega-3), a także wysoki poziom kwasu laurynowego i oleinowego ma duże znaczenie w tworzeniu spersonalizowanych strategii żywienia. Co więcej peptydy przeciw drobnoustrojowe występujące w larwach są obecnie analizowane pod kątem wykorzystania ich w tworzeniu nowych antybiotyków.

Czynniki wpływające na potencjał hodowli owadów

Duży potencjał hodowli owadów wynika także z wielu innych czynników. Jednym z najważniejszych jest wysoka efektywność konwersji paszy. Mogą przetworzyć około 2 kg paszy lub mniej na 1 kg masy larw. Owady stwarzają niskie ryzyko przenoszenia chorób odzwierzęcych. Aspekty środowiskowe takie jak bardzo niska produkcja gazów cieplarnianych czy dużo niższe zużycie wody w porównaniu z wszystkimi tradycyjnymi hodowlami zwierząt są dodatkowym atutem. Hodowla owadów w Polsce może rozwinąć się w zupełnie nowa formę działalności rolniczej, co może dać szansę na przekwalifikowanie rolników w których gospodarstwach zaprzestana została dotychczasowa hodowla. Często przyczyną są choroby takiej jak ptasia grypa lub ASF ale także czynniki ekonomiczne.

Farma owadów

Firma Tenebria zajmuje się hodowla owadów oraz innymi aspektami z nią związanymi. Prowadzimy pionową farmę gdzie w kontrolowanych warunkach środowiskowych hodujemy mącznika młynarka. W związku z dynamicznym rozwojem prowadzimy dział zajmujący się automatyk i usprawnieniami hodowli. Nasze rozwiązania pozwalają na zaadoptowanie istniejących budynków i skalowanie produkcji. Dzięki zastosowaniu technologii akwizycji obrazów i ich analizy, planowania i harmonogramowania produkcji możemy udostępnić nasze rozwiązania innym rolnikom nie mającym doświadczenia.

Zachęcamy do wzięcia udziału w warsztatach gdzie pokażemy szczegóły hodowli, opowiemy o powstających produktach a także przedstawimy stosowane obecnie i w przyszłości rozwiązania technologiczne. ULOTKA TUTAJ

Autor: Paweł Górzyński, CEO Tenebria