Food Industry Support platforma dla polskich producentów i przetwórców żywności oraz ich dostawców
Projekty poprawy efektywności energetycznej realizowane w formule ESCO sposobem na budowanie przewagi konkurencyjnej w przemyśle

Projekty poprawy efektywności energetycznej realizowane w formule ESCO sposobem na budowanie przewagi konkurencyjnej w przemyśle

  • 30 września 2020

Europejski przemysł stoi przed wyzwaniami związanymi z unijnym obowiązkiem ograniczenia emisji CO₂ i poprawy efektywności energetycznej produkcji.

Przy obecnym spowolnieniu gospodarczym, wdrażanie rozwiązań z obszaru efektywności energetycznej może być sposobem na budowanie przewagi konkurencyjnej w branży. Przy ograniczonych środkach na inwestycje, jednym z optymalnych sposobów ich realizacji jest wykorzystanie formuły ESCO, która nie angażuje środków finansowych firmy, a gwarantuje oszczędności i gotówkę z efektywności energetycznej już w pierwszym roku po realizacji projektu.

– Firma ESCO daje gwarancję poprawy efektywności energetycznej instalacji przemysłowej. Inwestycje w modelu ESCO są finansowane ze źródeł zewnętrznych, czyli klient nie angażuje na start projektu swojej gotówki. Oszczędności zaś pojawiają się już w pierwszym roku po realizacji przedsięwzięcia w związku z mniejszymi kosztami zużycia energii – mówi Piotr Danielski, Wiceprezes DB Energy oraz Dyrektor Zarządzający Willbee Energy specjalizujących się w projektach poprawy efektywności energetycznej w formule ESCO.

#ESCO – optymalny model realizacji inwestycji dla poprawy efektywności energetycznej w przemyśle!

Tradycyjny model inwestycji w poprawę efektywności energetycznej zakłada zaangażowanie własnych środków finansowych, których zwrot następuje po ok. 3-4 latach i więcej. ESCO to model działania, w którym specjalistyczne firmy oferują wdrożenie różnych przedsięwzięć, obniżających zapotrzebowanie na energię w zakładzie produkcyjnym, bez konieczności angażowania przez klienta własnych zasobów kadrowych i finansowych.

Firma ESCO najlepszym partnerem w projektach poprawy efektywności energetycznej

Identyfikuje rozwiązania, które w danym przedsiębiorstwie obniżają zużycie energii, a jej wynagrodzenie jest ściśle powiązane z realnie uzyskiwanymi oszczędnościami. Model ESCO jest bardzo atrakcyjny dla przedsiębiorstw, szczególnie przemysłowych, gdyż umożliwia przekazanie elementów zarządzania energią na podmiot zewnętrzny oraz korzystanie z jego fachowej wiedzy, doświadczenia, narzędzi i środków finansowych, bez angażowania swoich zasobów.

– Realizacja inwestycji energooszczędnych w modelu ESCO pozwala na budowanie przewagi konkurencyjnej w branży w czasach spowolnienia gospodarczego bez konieczność ponoszenia kosztów inwestycyjnych. Współpraca z firmą ESCO umożliwia realizację energooszczędnych inwestycji w najlepszy możliwy sposób, minimalizując ryzyka techniczne czy finansowe projektu – wskazuje Anke Fröbel, Managing Director Willbee Energy.

ESCO – gotówka z efektywności energetycznej już w pierwszym roku po realizacji projektu!

Przy projektach ESCO, koszty inwestycji pokrywa firma ESCO, dzieląc się z klientem oszczędnościami. Klient uzyskuje część pieniędzy wynikających z osiągniętych oszczędności energii już w pierwszym roku po realizacji projektu, ma więc wolne środki finansowe do wykorzystania na inne projekty.

– Kontrakty w tym modelu nie muszą zwiększać poziomu zobowiązań klienta, mogą być pozabilansowe, będąc czasami dobrym środkiem umożliwiającym szybkie zwiększenie rentowności przedsiębiorstwa, gdyż oszczędności widoczne są w rachunku zysków i strat natychmiast po wdrożeniu inwestycji. To również sposób na przeniesienie odpowiedzialności finansowej, za inwestycje i jej efekty, na podmiot zewnętrzny – wyjaśnia Piotr Danielski.

Unijny rynek ESCO rośnie, Niemcy w czołówce wzrostów!

Według ostatnich szacunków globalny rynek ESCO wyceniany jest na prawie 27 mld dolarów, z czego ponad połowa tego typu usług świadczona jest w Chinach. Drugim co do wielkości rynkiem są Stany Zjednoczone z przychodami na poziomie blisko 7 mld dolarów rocznie, a na trzecim miejscu plasuje się Unia Europejska z przychodami rzędu około 3 mld dolarów, z czego większość tej kwoty dotyczy samych Niemiec. Najszybciej rosnące rynki w Europie to Niemcy, Czechy, Austria i Węgry.

DB Energy partnerem pierwszego wyboru dla przemysłu przy inwestycjach w formule ESCO!

DB Energy dysponuje fachową wiedzą z zakresu efektywności energetycznej oraz doświadczeniem przy realizacji takich inwestycji w przemyśle, od projektu po zarządzanie efektywnością energetyczną przedsiębiorstwa. DB Energy jest jedną z nielicznych na rynku firm ESCO, która dostarcza zarówno finansowanie, jak i realizację projektów poprawy efektywności energetycznej w przemyśle w modelu EPC Shared Savings. Model EPC zakłada podział oszczędności między klientem a firmą ESCO. Wynagradzanie ESCO z oszczędności motywuje do maksymalizacji redukcji zużycia energii na jednostkę produkcji, co jest głównym celem każdej firmy przemysłowej w zakresie efektywności energetycznej.

Korzyści ze współpracy z DB Energy w modelu ESCO:

✔ ograniczenie ryzyka technicznego inwestycji – DB Energy ponosi pełną odpowiedzialność za realizację przedsięwzięcia, od diagnozy, projektowania, przez wykonanie i serwisowanie w trakcie trwania kontraktu,
✔ finansowanie projektu przez DB Energy – nie angażujesz swoich środków finansowych w inwestycję, możliwość finansowania pozabilansowego,
✔ gwarancja długoterminowej poprawy efektywności energetycznej instalacji przemysłowej – optymalizacja kosztów operacyjnych działalności i długoterminowy wzrost zysków przedsiębiorstwa, dzięki powiązaniu współpracy z oszczędnościami energii.

Więcej informacji o efektywności energetycznej i możliwościach finansowania takich inwestycji na stronie www.dbenergy.pl

Przejdź do zakładki dostawcy na platformie Food Industry Support i skorzystaj z bezpłatnych konsultacji: TUTAJ