Raportowanie ESG po nowemu

Nowe zasady sprawozdawczości ESG, które z początkiem roku objęły największe spółki giełdowe w całej Unii Europejskiej mogą sprawić, że firmy te będą wymagać przejrzystości w zakresie odpowiedzialnego biznesu od swoich dostawców. Świadomość zmian lub choćby znajomość definicji w tym zakresie ma mniej niż połowa polskich firm.

1 stycznia 2024 w życie weszła CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), która sprawia, że raportowanie ESG (Environmental, Social, Governance, czyli dotyczące działań w zgodzie ze zrównoważonym rozwojem w obszarze środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego) staje się częścią sprawozdania finansowego i odpowiedzialność za jego niesporządzenie i nieogłoszenie jest taka jak w przypadku dokumentów finansowych. Nowością jest również uregulowanie zakresu i sposobu raportowania. Załącznikiem do dyrektywy są ESRS (European Sustainability Reporting Standards), czyli standardy raportowania zrównoważonego rozwoju, które mają rangę taką jak np. MSSF (Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej) lub jak standardy atestacyjne takie jak normy ISO. Standardy ESRS zawierają procedury określające do czego odnosić wskaźniki i jakich wzorów używać. Raportując na przykład ilość energii z OZE używanej do produkcji trzeba będzie odnieść ją do planów w tym zakresie i stopnia ich realizacji. Taka standaryzacja ma sprawić, że raporty firm w całej wspólnocie będą porównywalne.

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć więcej treści

Treść dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Załóż darmowe konto i korzystaj w wszystkim treści i możliwości na portalu!