Rozwiązania stosowane w przemyśle spożywczym przy wykonywaniu instalacji elektrycznych

Zważywszy na fakt, iż branża spożywcza jest jedną z najsilniejszych gałęzi krajowego przemysłu podlegającej dynamicznym procesom rozwoju (rosnący popyt wewnętrzny oraz zapotrzebowanie eksportowe)1, szczególnego znaczenia nabiera zapewnienie jakości wytwarzanych produktów. Kluczowe znaczenie ma tutaj produkt, jak i sposób jego obróbki poprzez zastosowanie nowoczesnych linii produkcyjnych, zaopatrzonych w instalacje elektryczne zapewniające stałe zasilanie.

Standardy higieniczne (Dyrektywa HACCP)

Punktem wyjścia do omówienia rozwiązań elektrycznych stosowanych w przemyśle spożywczym są względy bezpieczeństwa rozumiane tutaj przede wszystkim w kontekście utrzymania czystości linii produkcyjnych. Najmniejsze bowiem zanieczyszczenie produktu może skutkować nie tylko stratami w produkcji, ale przede wszystkim nieść zagrożenie dla zdrowia konsumentów. Aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa produkcji wszystkie elementy linii produkcyjnej, w tym instalacje zasilające, należy wykonywać w tak zwanych standardach higienicznych, które określa System HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Points System) – System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli. Jest to zespół wzajemnie powiązanych ze sobą procedur, realizujących jako całość system zarządzania bezpieczeństwem żywności.

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć więcej treści

Treść dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Załóż darmowe konto i korzystaj w wszystkim treści i możliwości na portalu!