Food Industry Support platforma dla polskich producentów i przetwórców żywności oraz ich dostawców
Technika katalityczna zapewniająca  bezolejowe sprężone powietrze: BEKOKAT

Technika katalityczna zapewniająca bezolejowe sprężone powietrze

  • 17 sierpnia 2020

Czy istnieje sposób na wytwarzanie sprężonego powietrza bezolejowego i wolnego od zarazków? Często nie zadajemy sobie tego pytania posiadając teoretycznie sprawnie działającą instalację przygotowania sprężonego powietrza.

BEKO TECHNOLOGIES: Za pomocą systemu katalitycznego BEKOKAT® można wytwarzać nie tylko bezolejowe, ale także sterylne – wolne od bakterii/zarazków sprężone powietrze. Jest to szczególnie ważne w przemyśle spożywczym gdzie higiena i bezpieczeństwo procesu są jednymi z kluczowych aspektów produkcji. System katalityczny to innowacyjna metoda usuwania węglowodorów ze sprężonego powietrza. Można w niego doposażyć już działające sprężarkownie wyposażone w sprężarki smarowane olejem lub zainstalować w punkcie odbioru.
Skuteczność konwertera katalitycznego BEKOKAT® została potwierdzona certyfikatem niemieckiego stowarzyszenia TÜV i poddana walidacji przez niezależne instytuty.

Technika katalityczna zapewniająca  bezolejowe sprężone powietrze: BEKOKAT

System katalityczny BEKOKAT®

Jak działa taki reaktor?

BEKO TECHNOLOGIES: sprężone powietrze zanieczyszczone cząsteczkami węglowodorów kierowane jest do reaktora katalitycznego. Tam następuje proces całkowitego utlenienia węglowodorów przy użyciu katalizatorów. Jest to bezpieczna i powszechnie znana metoda stosowaną w przemyśle i inżynierii ochrony środowiska. Sam proces utleniania oznacza całkowite spalenie w katalizatorze wszystkich węglowodorów. Końcowym produktem tego procesu jest tylko woda i dwutlenek węgla. Wyklucza to przedostanie się oleju resztkowego do dalszej części instalacji sprężonego powietrza.

To znaczy że mamy rozwiązanie pozwalające nie tylko na zagwarantowanie wymogów jakościowych sprężonego powietrza po kątem zawartości oleju resztkowego ale jednocześnie bezpieczne dla środowiska?

BEKO TECHNOLOGIES: BEKOKAT® zapewnia odpowiednie oczyszczenie sprężonego powietrza z resztkowych zawartości oleju i pozwala na osiągniecie wartości w granicach 0,003 mg/m³, która jest znacznie niższa od zawartości podanej w klasie 1 normy DIN EN 8573-1 / ISO 8573-1. Jest to klasa jakości często wymagana w szczególnie wrażliwych procesach produkcyjnych, np. w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, motoryzacyjnym i elektronicznym. Dodatkowo warto pamiętać, że powstający w czasie katalizy kondensat jest całkowicie bezolejowy i może być odprowadzony do kanalizacji bez dodatkowego oczyszczania.

Czy na pracę systemu katalitycznego mają wpływ warunki zewnętrzne – jak np. zanieczyszczenie powietrza zasysanego przez sprężarkę?

BEKO TECHNOLOGIES: Warto pamiętać, że niezależnie od położenia geograficznego zakładu produkcyjnego – powietrze zasysane przez sprężarkę jest zawsze obciążone węglowodorami znajdującymi się w powietrzu z otoczenia. Na załączonym wykresie prezentujemy przykładowe stężenia węglowodorów w Nm3 powietrza w wybranych miastach w Niemczech (przed sprężarką!).

Technika katalityczna zapewniająca  bezolejowe sprężone powietrza BEKOKAT

Oznacza to, że nawet sprężarki bezolejowe nie są w stanie dostarczyć powietrza naprawdę bezolejowego i również w takim przypadku należy zastosować odpowiednie systemy uzdatniające. Katalizator BEKOKAT® niezawodnie usuwa ze sprężonego powietrza węglowodory i bakterie i dzięki temu dostarcza stale bezolejowe sprężone powietrze o jakości wyższej niż klasa 1 wg ISO 8573-1. Działa niezależnie od temperatury otoczenia, wilgotności powietrza i koncentracji oleju na wejściu.

Gdzie ta technologia ma zastosowanie? Posiadając jakie procesy w firmie warto w nią zainwestować?

BEKO TECHNOLOGIES: Wszędzie tam, gdzie przez cały czas potrzebne jest bezolejowe i sterylne sprężone powietrze, katalizator jest idealnym rozwiązaniem. Łączy on w sobie ekonomiczność z bezpieczeństwem procesów i jest niezależny od warunków w miejscu zasysania powietrza. Można go w łatwy sposób zastosować w istniejących stacjach sprężonego powietrza. Przede wszystkim w przypadku wyrobów wrażliwych, takich jak żywność lub środki farmaceutyczne, urządzenie BEKOKAT® zapewnia wysoką wydajność i stałą jakość sprężonego powietrza. 

Czy BEKOKAT® posiada wbudowany system pomiarowy – informujący klienta o zawartości oleju resztkowego w sprężonym powietrzu?

BEKO TECHNOLOGIES: Ciągły pomiar par oleju gwarantujący bezpieczeństwo procesów – mierzymy za pomocą naszego urządzenia METPOINT OCV compact. Urządzenie to zostało stworzone z myślą o kontroli węglowodorów w postaci par lub gazu w zastosowaniach sprężonego powietrza. W trybie on-line (24/7) w sposób dokładny i powtarzalny wykrywa resztkowe zawartości par oleju na poziomie niższym niż mg/m³ aż do 10 µg/m³ (ISO 8573-1 klasa 1).

Technika katalityczna zapewniająca  bezolejowe sprężone powietrze BEKOKAT
METPOINT OCV compact rendered

Dzięki krótszym okresom pomiarowym niezawodnie wyświetlane są nawet najmniejsze zmiany w uzdatnianym sprężonym powietrzu. Korzystając z takiego sposobu monitorowania on-line, użytkownik na bieżąco może upewniać się odnośnie jakości sprężonego powietrza we wszystkich istotnych dla bezpieczeństwa procesu punktach instalacji. Dane pomiarowe można wykorzystać do dokumentowania jakości sprężonego powietrza i identyfikacji źródeł zanieczyszczenia.

Przejdź do zakładki dostawcy na platformie Food Industry Support i skorzystaj z bezpłatnych konsultacji: TUTAJ