Food Industry Support platforma dla polskich producentów i przetwórców żywności oraz ich dostawców
Smart Nanotechnologies_dostawca_platformy_Food_Industry_Support

Technologia w skali nano w służbie branży spożywczej

  • 6 sierpnia 2021

Maciej Ratajczak – Technologia w skali nano, czyli taka w której poruszamy się na poziomie pojedynczych atomów czy cząsteczek?

Smart Nanotechnologies – Nanotechnologia to interdyscyplinarna dziedzina, łączącą w sobie wiedzę wielu nauk: fizyki, chemii, inżynierii materiałowej czy medycyny. Istotą nanotechnologii jest kontrolowane tworzenie i stosowanie struktur, materiałów i urządzeń o nanometrycznych wymiarach.

Termin nano wywodzi się od greckiego słowa karzeł, używany jest jako przedrostek dla wielu jednostek miar i oznacza jedną bilionową, czyli 10-9, a termin nanomateriał odnosi się do związków chemicznych właśnie w skali nanometrycznej.

Tak małe rozmiary, a tym samym silnie rozwinięta powierzchnia właściwa determinuje właściwości odmienne od mikroskopowych lub makroskopowych odpowiedników tych samych substancji. Wśród nich należy przede wszystkim wymienić lepsze właściwości   mechaniczne, optyczne, zwiększoną aktywność chemiczną oraz mniejsze obciążenie dla środowiska. Wielu z czytelników najprawdopodobniej słyszało już o nanotechnologii m.in. w aspekcie polskiej metody wytwarzania grafenu lub najnowszych osiągnięć gigantów technologicznych w obszarze produkcji ultrawydajnych procesorów.

Osiągnięcia nanotechnologii są już stosowane w życiu codziennym np. poprzez zastosowanie wspomnianych procesorów w komputerach, smartfonach, samochodach, czujnikach, telewizorach, kartach płatniczych, a nawet na metkach sklepowych (identyfikacja RFID).

MR – Idąc dalej tym tropem twierdzą Państwo że jednym z pierwiastków który wykazuje na tym poziomie przydatne dla branży spożywczej właściwości (właściwości bioasekuracyjne) jest srebro?

SN – Właściwości srebra znane są już od wieków, gdy wykorzystywano jego antybakteryjne działanie w medycynie czy kosmetyce.

Srebro powstrzymuje m.in. rozwój gronkowców oraz niezwykle groźnej pałeczki ropy błękitnej, będącej częstą przyczyną trudnych do opanowania infekcji szpitalnych. Nasze rozwiązanie zapewnia ponad 90% skuteczność zahamowania wzrostu bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych, a także uzyskując miano ≥ 4 log10 można mówić o 99,99% skuteczności wirusobójczej. Wyniki zostały potwierdzone przez akredytowane laboratoria.

Od wielu lat mówi się o stworzeniu tzw. clean roomu w oparciu o materiały o właściwościach samoodkażających oraz samoczyszczących. Motywacją do tworzenia „czystych pomieszczeń” z wykorzystaniem materiałów o właściwościach samooczyszczających jest fakt, że wirusy i bakterie, są zdolne do bardzo szybkiej mutacji. My posiadamy gotowe rozwiązania.

Smart Nanotechnologies_dostawca_platformy_Food_Industry_Support

MR – Nie oprę się żeby zapytać o kontrowersja wokół srebra i obecności jego cząsteczek w kosmetykach które obiegły jakiś czas temu opinie publiczną. Tu ma ono pomagać przy bliskim kontakcie z produktami spożywczymi?

SN – Redukcja cząsteczek srebra do nanometrycznego rozmiaru pozwala na zwiększenie powierzchni właściwej, uzyskując znacznie wyższą aktywność biologiczna i chemiczna.

Badania migracji specyficznej, czyli ilości uwalnianej z tworzywa substancji, które przeprowadziliśmy dla Polydefu wskazują, że ilość wykrytego nanosrebra była dziesięciokrotnie niższa od Unijnej normy.

W przypadku Polydefu substancja aktywna, czyli nanosrebro jest trwale związane oraz homogenicznie rozmieszczona w tworzywie, co zapewnia antybakteryjne działanie niezależnie od ścierania materiału. Aktywność srebra nie zmienia się z czasem, więc tym samym gwarantuje trwały efekt w odróżnieniu do konwencjonalnych, często używanych organicznych biocydów.

MR – Jaki mogą być kluczowe zastosowania technologii Polydef w branży spożywczej?

Bezpieczeństwo czy higiena linii produkcyjnych, technologie wytwarzania opakowań oraz wiele innych. Elastyczność nanotechnologii wpływa na jej bardzo szerokie zastosowanie. Dzięki rozwiązaniom opartym na nanostrukturach możliwe jest przygotowywanie ciągle to nowych, funkcjonalnych, a przez to interesujących technologii.

Producenci cały czas szukają innowacyjnych rozwiązań pozwalających na zaoferowanie swoim klientom coraz lepszych produktów jednocześnie zyskując przewagę nad konkurencją. Nawet najbardziej tradycyjne i znane od lat produkty mogą zyskać nowe oblicze i funkcje.

W wielu publikacjach dotyczących nanotechnologii podkreśla się, że może być ona odpowiedzią na wyzwania przyszłości jak również może dostarczać narzędzi do rozwiązywania problemów z wielu obszarów życia. Być może właśnie nadszedł czas, aby wykorzystać potencjał tej nauki w walce z bakteriami, grzybami a także wirusami.

Bakterie i wirusy mają zdolność do ciągłej ewolucji poprzez wymianę materiału genetycznego przez to nabywają coraz to nowych cech ułatwiających im rozmnażanie i przetrwanie w środowisku. Właśnie w ten sposób zdobywają również oporność na antybiotyki powodując, że wdrażane leczenie jest nieskuteczne i wiąże się z poważnymi powikłaniami oraz ryzykiem śmierci. Skutkiem tych zjawisk jest pojawienie się tzw. superbakterii, czyli bakterii wysoce opornych na antybiotyki, których przykładem jest gronkowiec złocisty oporny na metycylinę oraz bakteria New Delhi, o której usłyszeliśmy stosunkowo niedawno.

Smart Nanotechnologies_dostawca_platformy_Food_Industry_Support

MR – Temat bezpieczeństwa żywności chyba nigdy nie był bardziej ważny i aktualny niż w obecnych czasach. To było motorem napędowym badań czy prace nad technologią prowadzili Państwo już wcześniej?

SN – Fundamentem naszej firmy jest nanotechnologia – to z myślą o niej powstawało Smart Nanotechnologies. Już w 2013 roku wiedzieliśmy, że przyszłością przemysłu jest wykorzystanie nanomateriałów i technologii z nimi związanych. Dodatkowo publikacje naukowe już od dawna przestrzegały przed możliwym pojawieniem się nowych wirusów i bakterii, a w efekcie wybuchem epidemii.

Właśnie takie badania stanowiły podstawę naszych prac związanych z zabezpieczeniem mikrobiologicznym powierzchni użytkowych wokół nas. Niestety w zeszłym roku rzeczywistość zweryfikowała założenia naukowców i potwierdziła, że nasze długoletnie badania i prace nad nowymi technologiami są potrzebne tu i teraz. Obecnie dysponujemy szeregiem rożnych technologii zapewniającym zabezpieczenie przed mikroorganizmami – od dodatków biobójczych do polimerów po antybakteryjne płytki ceramiczne.
 
MR – Czy Nanotechnologia może być odpowiedzią na wyzwania przyszłości?

SN – Nanotechnologia jest potencjalnie nieograniczoną perspektywą dla rozwoju gospodarki dostarczającą narzędzi do rozwiązywania problemów z wielu obszarów życia.

W związku z rosnącą antybiotykoopornością, technologie w skali nano stanowią nadzieję na bezpieczniejsze jutro, tworząc pewną alternatywę choćby w walce z drobnoustrojami.

MR – Dziękuję za rozmowę

Zakładka dostawcy tutaj. Zadaj pytanie / umów się na bezpłatne konsultacje