Food Industry Support platforma dla polskich producentów i przetwórców żywności oraz ich dostawców
TRACEABILITY - darmowe szkolenie dla firm z branży spożywczej

TRACEABILITY – darmowe szkolenie dla firm z branży spożywczej

  • 29 listopada 2022

Firmę DSR S.A. z Wrocławia ogłasza otwartą rekrutację do darmowego dwudniowego szkolenia dla firm z branży spożywczej. Szkolenie realizowane jest w ramach projektu Programu Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja Rozwój.

Tematem szkolenia jest: „Wypracowanie i wdrożenie rozwiązań mających na celu dostosowanie kompetencji pracowników przedsiębiorstw do zmian technologicznych (Przemysł. 4.0)”. Składa się ono z dwóch modułów: teoretycznego oraz praktycznego i jest przeprowadzane na symulatorze produkcji (zaprojektowanym specjalnie w celu modelowania problemów identyfikowalności w procesach produkcyjnych) z wykorzystaniem programu TRC 4FACTORY.

Korzyści z udziału w szkoleniu dla pracowników:
– symulacja procesu Traceability na prawdziwych danych i procesach zachodzących na produkcji,
– poszerzenie praktycznej i teoretycznej wiedzy z tematu Traceability,
– uzyskanie odpowiedzi jakie są wymogi prawne dla branży spożywczej,
– wiedza dt. narzędzi IT wspierających proces Traceability,
– informacja o trendach – Rewolucja 4.0,
– narzędzia i procedury wspomagające podczas kontroli.

Dotychczasowo projekt z powodzeniem zrealizowany został m.in w firmach produkujących czekoladę oraz zakładach mięsnych.

Po zakwalifikowaniu firmy do programu:
– wybór 2 koordynatorów szkolenia po stronie klienta,
– rekrutacja uczestników wśród pracowników beneficjenta – na podstawie wypełnionej dokumentacji rekrutacyjnej,
– wybór odpowiedniego terminu,
– szkolenie i testy końcowe,
– certyfikaty.

Ważne:
Udział w projekcie jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji na temat szkolenia oraz zgłoszenia na STRONIE

Szczegóły:
Kinga Frączyk
Account Manager DSR S.A.
kinga.fraczyk@dsr.com.pl