Food Industry Support platforma dla polskich producentów i przetwórców żywności oraz ich dostawców
W poszukiwaniu przewagi – przewodnik po rozwiązaniach dla producentów branży spożywczej

W poszukiwaniu przewagi – przewodnik po rozwiązaniach dla producentów branży spożywczej.

  • 16 sierpnia 2020

Wymagania rynku spożywczego wciąż rosną. Współpraca z sieciami handlowymi przekłada się na ogromny nacisk na minimalizację cen i podnoszenie jakości produktów. Do tego dochodzi nieprzewidywalność cen surowców oraz ich podaży. W tej sytuacji kluczowym elementem mającym wpływ na sukces przedsiębiorstwa jest dokładne kontrolowanie miejsc powstawania kosztów oraz zapewnienie dostępu do przejrzystej i precyzyjnej informacji o realizowanych procesach biznesowych.

Praktycy rynku spożywczego twierdzą, iż największy wpływ na poprawę rentowności i minimalizację kosztów ma zapewnienie szybkiej i precyzyjnej informacji o procesach wewnętrznych i zewnętrznych. Jest to możliwe dzięki wprowadzeniu kompleksowych rozwiązań informatycznych klasy ERP 4FACTORY (Enterprise Resources Planning) wspierających całość działania przedsiębiorstwa. Dzięki nim jesteśmy w stanie uzyskać przejrzysty obraz produkcji, kosztów i generowanych zysków, a w efekcie poprawę marż.

W poszukiwaniu przewagi – przewodnik po rozwiązaniach dla producentów branży spożywczej

POPRAWA MARŻY

Wśród firm z branży przetwórstwa spożywczego największym wyzwaniem jest stała kontrola kosztów i określenie kosztu rzeczywistego wytworzenia produktu. Śledzenie rentowności produkcji jest właściwie procesem ciągłym. Mając na uwadze obszar kontroli kosztów i analizę rentowności, szczególne znaczenie zyskuje optymalizacja w obszarze planowania i harmonogramowania produkcji wspierana systemem APS 4FACTORY (Advanced Production Scheduling). Zaszyte algorytmy harmonogramowania, definicja zasobów ograniczonych i ograniczeń linii produkcyjnych umożliwiają eliminację problemu czasochłonności i dokładności przygotowania planów produkcyjnych. W sytuacji, gdy firma posiada rozbudowaną infrastrukturę maszynową, istotnego znaczenia nabiera zastosowanie rozwiązań SFC 4FACTORY (Shop Floor Control) z IOT 4FACTORY (Internet of Things) służących do monitorowania zaawansowania produkcji oraz dostarczania informacji o rzeczywistym czasie pracy, przestojach, mikroprzestojach. Na eliminację kosztów obsługi parku maszynowego wpływ mają również systemy zarządzania utrzymaniem ruchu EAM 4FACTORY (Enterprise Assets Management), które wspierając działania prewencyjne zapobiegają nieprzewidzianym postojom.

W kontekście kontroli kosztów coraz większe znaczenie zyskuje obsługa magazynu wysokiego składowania WMS 4FACTORY (Warehouse Managmet Software). Optymalizacja procesów magazynowych prowadzi do obniżenia stanu zapasów, zwiększenia liczby dziennych wydań z magazynu oraz zwiększenie efektywności pracowników magazynu. Nieodłącznym elementem procesu magazynowania jest również konieczność śledzenia ruchu towarów z dokładnością do sztuki i serii – TRC 4FACTORY (Traceability). Stanowi to już swoisty standard, ale niezbędny ze względu na spełnienie wymogów jakościowych i norm bezpieczeństwa produktów żywnościowych. Kolejna możliwość minimalizowania kosztów i eliminacji błędów wynika ze skutecznego monitorowania łańcucha dostaw od momentu dostawy.

POPYT

Dodatkowym elementem ryzyka w sektorze spożywczym jest konieczność szybkiej reakcji na wymagania rynku i związany z tym krótki czas wprowadzania produktu na rynek. Przy silnej konkurencji firmy muszą bardzo szybko reagować na zmiany popytu, błyskawicznie przygotować produkt i finalnie wprowadzić go na rynek. Determinuje to konieczność zapewnienia elastyczności produkcji. Celem branży jest produkcja odniesiona do potrzeb rynku i sprzedaży, a to oznacza, że jest ona determinowana skalą zamówień. Oznacza to konieczność stworzenia łańcucha dostaw kierowanego popytem. Jego serce stanowi rozwiązanie umożliwiające zarządzanie popytem, jego prognozowanie FRC 4FACTORY (Forecast) oraz planowanie w średnim i długim okresie MPS 4FACTORY (Master Production Schedule). Nie wolno pominąć wciąż rosnącego wpływu sieci handlowych, które nadają rytm obowiązującym standardom, chociażby w zakresie elektronicznej wymiany danych EDI 4FACTORY (Electronic Data Interchange).

WNIOSKI

Rozwój firm z branży spożywczej wymaga koncentracji na doskonaleniu procesów biznesowych. Wsparcie ze strony firm dostarczających oprogramowanie powinno polegać na usprawnieniu procesów i doborze najlepszych rozwiązań dostosowanych do specyfiki branży.

Biorąc pod uwagę fakt, że w branży spożywczej fundamentalne znaczenie ma pełna kontrola przepływów finansowych na poziomie całej organizacji oraz szybkość procesów, niezbędna jest całkowita integracja wszystkich obszarów firmy i objęcie ich kompleksowym systemem IT. Nowocześni menedżerowie nie wyobrażają sobie pracy bez zaawansowanych rozwiązań informatycznych. Tylko dzięki nim mogą realizować procesy biznesowe na najwyższym poziomie efektywności i dzięki temu osiągać wyznaczone cele strategiczne przedsiębiorstwa.

Źródło: https://www.dsr.com.pl/

Przejdź do zakładki dostawcy na platformie Food Industry Support i skorzystaj z bezpłatnych konsultacji: TUTAJ