Waloryzacja produktów ubocznych przemysłu spożywczego metodą fermentacji na podłożu stałym – SSF

Katedra Chemii Żywności i Biokatalizy (Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu) realizuje badania w obszarze chemii i biotechnologii skupione wokół izolacji, syntezy i biotransfromacji związków biologicznie aktywnych. Katedra realizuje zarówno projekty badawcze, jak i wdrożeniowe dla przemysłu. 

Przykładem jest projekt dr Ewy Szczepańskiej, w którym naukowczyni pracuje nad alternatywną ścieżką otrzymywania waniliny – jednego z najbardziej pożądanych w przemyśle aromatów. Wykorzystanie bezpiecznych mikroorganizmów do produkcji waniliny umożliwi też zagospodarowanie pozostałości poprodukcyjnych z przemysłu rolno-spożywczego takich jak młóto browarniane. Projekt zdobył uznanie ekspertów i jest finansowany ze środków NCBiR (Lider XII). Wobec współczesnych wyzwań związanym z rosnącą populacją ludzi, wyczerpującymi się zasobami naturalnymi oraz zagrożeniem bezpieczeństwa żywnościowego, Europa musi zmienić podejście do produkcji, konsumpcji, a przede wszystkim do ponownego przetwarzania pozostałości poprodukcyjnych. Produkty uboczne przemysłu rolno-spożywczego, to w zdecydowanej większość odpady lignocelulozowe, które odpowiednio przetworzone w procesach biotechnologicznych, mogą być cennym źródłem atrakcyjnych związków chemicznych. 

Fermentacja na podłożu stałym – SSF

Fermentacja na podłożu stałym (SSF, skrót z ang. Solid-State Fermentation) to jeden z biotechnologicznych sposobów zagospodarowania organicznych pozostałości generowanych w przemyśle rolno-spożywczym. Wykorzystuje niezwykły i ciągle nie do końca poznany potencjał grzybów strzępkowych, bakterii i drożdży. Podłożem do wzrostu mikroorganizmów w SSF mogą być produkty uboczne pochodzenia roślinnego generowane w przemyśle rolno-spożywczym (Rys. 1), których większość pozostaje niewykorzystanym odpadem.

Metoda SSF Ewa Szczepańska

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć więcej treści

Treść dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Załóż darmowe konto i korzystaj w wszystkim treści i możliwości na portalu!