Food Industry Support platforma dla polskich producentów i przetwórców żywności oraz ich dostawców
Kiedy system ERP w firmie spożywczej ma sens food_industry_support

Kiedy system ERP w firmie spożywczej ma sens?

  • 13 listopada 2020

Sektor spożywczy ma ogromny wpływ na gospodarkę, jednak aby dynamicznie się rozwijać, musi dbać o efektywność procesów produkcyjnych. System ERP, który jest optymalnie dostosowany do wymogów przedsiębiorstwa spożywczego pomaga osiągnąć ten cel. Podpowiadamy na jakie funkcjonalności systemów ERP dla branży spożywczej zwrócić uwagę.

Firmy z sektora spożywczego działają w specyficznych warunkach. Marże są stosunkowo niewielkie, konkurencja silna, a cykl życia produktów jest zazwyczaj bardzo krótki przy relatywnie dużej liczbie transakcji. Do tego dochodzi konieczność rygorystycznego przestrzegania regulacji prawnych gwarantujących konsumentom bezpieczeństwo.

Jak dobrać ERP dla firmy spożywczej?

Kluczowym czynnikiem sukcesu w branży spożywczej jest zapewnienie efektywności w obszarze zarządzania produkcją, tak aby zachować dynamikę produktywności, spełnić normy, zredukować straty i utrzymać zadowalające wskaźniki ekonomiczne. Poziom efektywności produkcji niestety różni się między sektorem firm dużych a MŚP – jeśli przemysł spożywczy ma dalej się rozwijać, ta luka powinna być niwelowana. Cel ten można zrealizować dzięki wdrażaniu dobrych praktyk, którym towarzyszy m.in. stosowanie branżowych rozwiązań IT.

Każda kategoria firmy zaliczającej się do sektora spożywczego ma odmienne wymagania funkcjonalne (np. przetwórstwo mleka ma inne oczekiwania niż firmy produkujące mrożonki czy przetwarzające mięso). Można jednak znaleźć cechy wspólne, charakterystyczne dla całego przemysłu spożywczego, takie jak: konieczność identyfikacji dostaw wraz z rejestracją zdarzeń gospodarczych tychże dostaw, prowadzenie kartotek umów skupu i rozliczeń z dostawcami, obsługa procedur jakościowych itd. Wszystkie te funkcjonalności są dostępne w systemach ERP przeznaczonych dla firm z sektora spożywczego.

Do czego jest potrzebny ERP w firmie spożywczej?

Jednym z głównych zadań systemów ERP w firmach spożywczych jest redukcja marnotrawstwa żywności i wsparcie utrzymanie jakości produkcji. System ERP w firmie produkującej żywność jest niezbędny do zarządzania na poziomie strategicznym, zarówno jeśli chodzi o planowanie, jak i wdrażanie strategii biznesowych. Dostęp do szczegółowych danych z obszaru produkcji i sprzedaży (prognozy, kontrakty) pozwala firmom lepiej planować sam proces produkcyjny. Właściwe planowanie to przede wszystkim unikanie sytuacji powstawania nadwyżek produkcyjnych, przez które część żywności lub surowców marnuje się.

Jak ograniczać straty w firmie spożywczej dzięki ERP?

Marnotrawstwo w sektorze spożywczym jest źródłem dwojakich strat – niesprzedanych produktów i kosztów ich utylizacji. System ERP dla sektora spożywczego pozwala znacząco ograniczyć tego rodzaju straty. Po pierwsze, z wyprzedzeniem identyfikuje ryzyko wystąpienia nadwyżek magazynowych. Po drugie, lepiej integruje proces planowania operacyjnego i sprzedaży (Sales & Operations Planning), udrażniając przepływ danych między obszarem sprzedaży i jej prognozowania a harmonogramowaniem produkcji. Po trzecie, pozwala zoptymalizować harmonogram wytwarzania pod kątem wielu czynników mających wpływ na ostateczny wynik netto firmy.

ERP pozwala także zarządzać jakością wytwarzanych i sprzedawanych produktów ze szczególnym uwzględnieniem ich krótkich okresów przydatności. System wspiera kontrolę procesów, poczynając od drobiazgowej, wielowymiarowej analizy kosztów produkcji, przez śledzenie wytwarzanych i dystrybuowanych partii, po monitorowanie wartości wykorzystywanych w produkcji składników i surowców.

Funkcjonalności ERP ważne dla branży spożywczej.

Produkcja spożywcza musi być wspierana przez odpowiednio dobrane oprogramowanie. Aby zoptymalizować produkcję i jak najlepiej zarządzać procesami biznesowymi, takie oprogramowanie powinno zawierać następujące funkcjonalności

Śledzenie partii – pozwala wyszukać, jakie partie surowców zostały użyte do produkcji danej partii wyrobów. Umożliwia to identyfikowanie, do kogo został wysłany dany wyrób, a jeśli do dystrybucji trafił wyrób wadliwy, funkcjonalność pozwala wycofać go z obiegu w najkrótszym możliwym czasie.

Kooperacja – w przypadku gdy część produkcji jest zlecana na zewnętrz, funkcjonalność ta pozwala śledzić koszty zlecenia kooperacji i statusu jego realizacji oraz kontrolować procesy logistyczne związane z dostarczaniem surowców i półproduktów kooperantom.

Zarządzanie datami przydatności – daty przydatności do spożycia są kluczowe w produkcji żywności. System powinien mieć możliwość automatycznego utworzenia polecenia kontroli jakości po przekroczeniu terminu przydatności do spożycia. Zarządzanie datami minimalizuje straty zarówno przeterminowanych wyrobów gotowych, jak i składowanych surowców; umożliwia wprowadzanie zmian w statusach jakości, jak również wspiera zarządzanie miejscem produktów w magazynie.

Kontrola jakości – pozwala firmie utrzymywać najwyższą jakość wyrobów. Funkcjonalność powinna umożliwiać tworzenie poleceń kontroli jakości i zapisywanie ich wyników. System porównuje próbki zgodnie z normami ISO 2859.

Alergeny – na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. podmioty działające w branży spożywczej są zobowiązane do przekazywania informacji na temat znajdujących się w produkowanym przez nie pożywieniu 14 substancji alergennych objętych obowiązkiem znakowania: glutenu, mleka, soi, musztardy, selera, orzeszków ziemnych, sezamu, siarczynów, łubinu, jaj, orzechów, skorupiaków, ryb i mięczaków. Zatem niezbędna jest funkcjonalność wspierająca to zadanie, ponieważ na podstawie receptur i powiązania konkretnych alergenów z surowcami pozwala automatycznie wskazać obecność alergenów w poszczególnych wyrobach i półproduktach.

Stężenia – funkcjonalność zgodna z wykazem wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń chemicznych i pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku. System powinien wyliczać automatycznie ilość aktywną substancji w produkcie, uwzględniając jej stężenie. Stan magazynowy pokazuje zarówno ilość przyjętą w jednostkach magazynowych, jak również ilość aktywną.

Pamiętaj, że funkcjonalność Twojego systemu ERP w głównej mierze zależy od indywidualnych potrzeb Twojej organizacji. Ustalenia priorytetów funkcjonalnych najlepiej dokonać na etapie konsultacji z zespołem wdrożeniowym.

Przejdź do zakładki dostawcy na platformie Food Industry Support i skorzystaj z bezpłatnych konsultacji: TUTAJ